Du är här

Karleby stads budgetar och planer

I den av stadsfullmäktige godkända budgeten fastställs förvaltningarnas anslag och inkomstbudgetar eller nettot med vilket basservice produceras för stadsinvånarna.

Nämnderna och direktionerna ger i september sina egna budgetförslag. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i oktober och stadsfullmäktige fastställer budgeten årligen i november.  

Upp

Uppdaterad 28.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut