Du är här

Uppföljning av verksamheten och ekonomin

I budgeten fattar stadsfullmäktige beslut om centrala mål för verksamheten och ekonomin.  

Rapporter om hur målen uppnåtts ges till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden två gånger under räkenskapsperioden tillsammans med utfallsprognosen för budgeten. Den första rapporten anger situationen till slutet av april och den andra situationen i slutet av augusti. Dessutom rapporteras utfallet för hela året i samband med bokslutet. 

Uppföljningsrapporten inkluderar även de mål som uppställts för koncernsamfundet och affärsverken samt betydande ändringar som hänt. Dessutom omfattar rapporten uppgifter om bl.a. verksamhetsmiljön, personalen, skatteinkomster och statsandelar.

Upp

Uppdaterad 22.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut