Du är här

Uppföljning av verksamheten och ekonomin

I budgeten fattar stadsfullmäktige beslut om centrala mål för verksamheten och ekonomin.  

Rapporter om hur målen uppnåtts ges till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden två gånger under räkenskapsperioden tillsammans med utfallsprognosen för budgeten.

Den första rapporten anger situationen till slutet av april och den andra situationen i slutet av augusti. Dessutom rapporteras utfallet för hela året i samband med bokslutet. 

Upp

Uppdaterad 17.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut