Kokkola.fi

Arvoisa asiakas

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat liittyivät Kokkolan kaupunkiin 1.1.2009. Liittyneiden kuntien verkkopalvelut on sulautettu Kokkolan kaupungin verkkopalveluihin. Löydät jatkossa myös liitosalueita käsittelevän verkkotiedotuksen osoitteesta www.kokkola.fi.

Kokkolan kaupunki

Dear customer

The municipalities of Kälviä, Lohtaja and Ullava merged into the city of Kokkola on January 1, 2009. The network services of the merged municipalities have been incorporated into the network services of the city of Kokkola. You will find information concerning the merged areas at www.kokkola.fi.

The city of Kokkola

Bästa kund

Kelviå, Lochteå och Ullava kommuner gick samman med Karleby stad den 1 januari 2009. Dessa kommuners webbtjänster har slagits samman med Karleby stads webbtjänster. I fortsättningen hittas webbmeddelanden också från de sammanslagna kommunerna på adressen www.kokkola.fi.

Karleby stad

Kokkolan kaupunki