Mene sisältöön

Kokkolan kaupunki

Navigaatio

Olet tässä

Turvallisuus

kotikäsissä.JPGHyvä koti-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö on turvallinen. Tähän turvallisuuteen - turvalliseen arkeen - on mahdollista vaikuttaa ennakoimalla turvallisuusriskit ja varautumalla niihin. 

Turvallisuusriskinä tapaturmat

Tapaturmat voidaan luokitella liikennetapaturmiin, työtapaturmiin, koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin sekä väkivaltaan. Tapaturmat  eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna riskiryhmät ovat nuoret miehet ja ikääntyneet naiset. Yli neljäsosa 15-24-vuotiaista miehistä joutuu vuoden aikana tapaturmaan. Ikääntyneiden kaatumisvammat ovat nelinkertaistuneet 25 viime vuoden aikana.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

Valtaosa kaikista tapaturmista on koti-, liikunta ja muita vapaa-aja tapaturmia. Suomessa vammaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain n. miljoona. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolemaan johtaneita syitä ovat yleisimmin olleet kaatumiset ja putoamiset, alkoholimyrkytykset, hukkumiset, tukehtumiset, paleltumiset ja palokuolemat.

 Väkivalta turvattomuuden taustalla

Väkivalta on ruumiillista koskemattomuutta, oikeuksia tai etuja loukkaava tai vahingoittava voiman käyttöä. Sekä miehet että naiset voivat syyllistyä väkivaltaisiin tekoihin ja harjoittaa henkistä väkivaltaa.

Poliisin tietoon tulleessa parisuhdeväkivallassa suurin osa tekijöistä on miehiä. Kyselyjen mukaan viidesosassa parisuhteita nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua 15 vuotta täytettyään. Eronneilla väkivallan kokemukset ovat tätä yleisemmät. Lähes puolet avio- tai avoeron läpi käyneistä naisista kertoo kokeneensa vähintäänkin uhkailuja entisen puolisonsa taholta.

Suomi on kaikessa väkivaltarikollisuudessa heikoilla sijoilla Euroopan unionin tilastoissa. Henkirikoksia tehdään Suomessa noin kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna.

Suomalaiset henkirikokset tehdään usein kotona ja perhepiirissä. Suomessa naisen surmaaja on tavallisimman puoliso, entinen puoliso tai seurustelukumppani. Suomessa miehen surmaaja on puolestaan tavanomaisimmin ystävä tai tuttava.

Sivun alkuun