Du är här

Äldre

I Karleby finns det omkring 9 200 personer över 65 år. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet eller inom serviceboende eller slutenvård.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Inom äldreomsorgen utgår vi från att stödja den äldres hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. I Karleby bor 91,3 procent av dem som har fyllt 75 år kvar hemma.

På denna sida har vi samlat länkar till innehållet på våra webbsidor som är riktade till äldre. Mera information om tjänster som stadens sektorer och enheter erbjuder finns under huvudmenyn Tjänster.

Läs mera om tjänsterUpp

Uppdaterad 22.2.2017 | Skicka respons | Skriv ut