Du är här

Planläggning

Detaljplaneändring / Hammargränds omgivning i stadsdel 34 (Mesils industriområde) (6.2.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om ärendet Läs mera...

Detaljplaneändring / Port Towers omgivning, Silverstensbuktsvägen (6.2.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft / Storgatan 22 (29.1.2019)

Detaljplaneändringen som berör Storgatan 22 och som godkänts av stadsfullmäktige träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Upp