Du är här

Planläggning

Detaljplanändring Biskopsbackens allaktivitetshus (21.5.2020)

Material som hänför sig till ärendet nedan hålls framlagt på stadshusets registratur (fr.o.m. 1.6) och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft / Storkisbacken, kvarter 272-15-5 (Hagagatan-Bondegatan) (13.5.2020)

Detaljplaneändringen som stadsstyrelsen har godkänt för kvarter 272-15-5 (Hagagatan – Bondegatan) i Storkisbacken träder i kraft genom denna kungörelse.  Läs mera...

Detaljplaneändring / Området söder Karleby sockenkyrka (f.d. Kyrkbackens skola) (30.4.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på stadshusets registratur och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring / Köykarbackens västra del (30.4.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på stadshusets registratur och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft / Torggatan 25 (29.4.2020)

Stadsfullmäktiges beslut 23.4.2018 om att godkänna detaljplaneändringen för Torggatan 25 (f.d. Kele) träder i kraft med stöd i Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 15.4.2020 genom denna kungörelse. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut