Du är här

Planläggning

Detaljplan och detaljplaneändring/ Halkokari strand (11.4.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring / Nukkumattis tomt 13-8-2 (11.4.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring / Tomt 1-11-6, Långbrogatan 45 (11.4.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring / Tomterna 272-5-3-1 ja 272-5-3-2, Falandersgatan 7 och Gustaf Adolfs gata 74 (11.4.2019)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring som träder i kraft / Kvarter 59-9, Vårvägen 1, 3 och 5 (10.4.2019)

Detaljplanen och detaljplaneändringen för kvarter 59-9 vid Vårvägen 1, 3 och 5 har godkänts av stadsstyrelsen och träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Godkännande av etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Stamkarleby (27.3.2019)

Stadsfullmäktige har godkänt etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Stamkarleby. Beslutet har överklagats. Läs mera...

Upp