Du är här

Planläggning

Detaljplan / Yxpila, Hamngatan - Bagaregatan med omgivning (8.10.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på stadshusets registratur och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om ärendena Läs mera...

Detaljplan och detaljplanändring / området söder om Silverstensbukten (8.10.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på stadshusets registratur och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om ärendena Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut