Du är här

Planläggning

Detaljplaneändring som träder i kraft / Tomt 2-1-10, Asunto Oy Kokkolan Grand (11.6.2019)

Detaljplaneändringen för tomt 2-1-10 (Asunto Oy Kokkolan Grand) som Karleby stadsfullmäktige godkände 25.9.2017 och Vasa förvaltningsdomstol träffade ett avgörande om 30.4.2019 träder i kraft med Läs mera...

Detaljplaneändring som träder i kraft / Idrottsparkens norra del samt kvarter 21-3, (4.6.2019)

Detaljplaneändringen för Idrottsparkens norra del samt kvarter 21-3 vid Karlgatan 7 har godkänts av stadsstyrelsen och träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Etappgeneralplan för bybebyggelsen i Stamkarleby som träder i kraft delvis (4.6.2019)

Etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Stamkarleby har godkänts av stadsfullmäktige och träder i kraft genom denna kungörelse med undantag av lägenhet 272-416-4-123, 272-416-5-26, 272-417-9-13 och Läs mera...

Detaljplan som träder i kraft / Port Towers omgivning, Silverstensbuktsvägen (28.5.2019)

Detaljplanen för Port Towers omgivning vid Silverstensbuktsvägen har godkänts av stadsstyrelsen och träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplaneändring / Hammargränds omgivning i stadsdel 34 (Mesils industriområde) (22.5.2019)

Material som hänför sig till ärendet nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring / Utvidgning av Topparbackens industriområde (22.5.2019)

Material som hänför sig till ärendet nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar Läs mera...

Detaljplaneändring / Norra sidan om Storkisbackens skola (22.5.2019)

Material som hänför sig till ärendet nedan hålls framlagt på Kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Åsikter om ärendet kan lämnas in skriftligt under Läs mera...

Upp

Uppdaterad 29.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut