Du är här

Planläggning

Etappgeneralplanen för bebyggelsen i Ruotsalo träder i kraft (16.10.2019)

Etappgeneralplanen för bebyggelsen i Ruotsalo har godkänts av stadsfullmäktige och träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring som träder i kraft/ Utvidgning av Topparbackens indu-striområde (9.10.2019)

Detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller en utvidgning av Topparbackens industriområde och har godkänts av stadsstyrelsen träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplan som träder i kraft/ Hammargränds omgivning (Mesils industriområde) (9.10.2019)

Detaljplanen som gäller Hammargränds omgivning och har godkänts av stadsstyrelsen träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 29.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut