Du är här

Planläggning

Detaljplaneändring som träder i kraft / Nukkumattis tomt 13-8-2 (8.7.2020)

Detaljplaneändringen för Nukkumattis tomt 13-8-2 som har godkänts av stadsfullmäktige träder i kraft genom denna kungörelse. Läs mera...

Detaljplaneändring / Storkisbacken, kvarter 272-16-5 (Hakalaxgatan-Kaustargatan) (11.6.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga åsikter om ärendet under framläggningstiden till Läs mera...

Detaljplan och detaljplaneändring (11.6.2020)

Material som hänför sig till ärendena nedan hålls framlagt på www.karleby.fi > Anslagstavla > Planläggning. Allmänheten kan sända in skriftliga anmärkningar angående ärendet under Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut