Du är här

Gator och grönområden

Gatuplan som börjar beredas (7.2.2019)

 Stadsmiljösektorns Planering meddelar enligt 42 § i markanvändnings- och byggförordningen om möjligheten att delta i beredningen av gatuplaner. En gatuplan har börjat beredas för Koppinenvägen, Läs mera...

Upp