Du är här

Gator och grönområden

Parkplaner som börjar beredas (14.1.2021)

Beredningen av parkplaner inleds (MBF 42§), framläggningstid 14 - 27.1.2021:Kyrkbacksparken, grundförbättring (Kyrkovägen 10)Simukkalanpuisto, Kelviå, grundförbättring (Kaplansvägen 19)Förfrågningar Läs mera...

OFFENTLIGT FRAMLAGDA GATUPLANER (14.1.2021)

OFFENTLIGT FRAMLAGDA GATUPLANERFörslag till gatuplaner (MBF 43§), framläggningstid 14 - 27.1.2021:Lochteå –Maringais; kombinerad cykel- och gångbana på avsnittet Lankila - riksväg 8Planerna hålls Läs mera...

Fastställande av gaturitningar (2.12.2020)

Följande gaturitningar har hållits offentligt framlagda under tiden 10.-23.12.2020 hos stadsmiljösektorns Planering. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut