Du är här

Andra meddelanden

Understöd att söka för 2020 (19.2.2020)

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2020. Ansökan adresseras antingen till stadsstyrelsen eller bildningsnämnden. Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträdesdagar våren 2020 (27.11.2019)

Karleby stadsfullmäktige sammanträder under våren på följande måndagar: 10.2, 16.3, 20.4, 18.5, 15.6. Sammanträdena börjar kl. 18.00 och de hålls i Karlebysalen i stadshuset.  Läs mera...

Kundbetjäningen i stadshuset förnyas (14.3.2018)

Stadshusets kundbetjäning som har funnits vid disken nära ingången mot salutorget har flyttat till den andra änden av entréhallen, dvs. den nyligen renoverade delen av huset. Disken finns intill Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut