Du är här

Andra meddelanden

Namnändringar och nya namn (21.3.2019)

Namnkommittén har beslutat om namnändringar och nya namn. Dokumenten hålls framlagda 28.3 - 29.4.2019 vid kundtjänsten i stadshuset och på stadens webbsidor. Läs mera...

Understöd att söka för 2019 (13.2.2019)

Stadens understöd kan sökas av föreningar och sammanslutningar som är verksamma i Karleby 2019. Ansökan adresseras till antingen stadsstyrelsen eller bildningsnämnden. Läs mera...

Stadsfullmäktiges sammanträdesdagar våren 2019 (21.1.2019)

Karleby stadsfullmäktige sammanträder under våren på följande måndagar: 4.2, 18.3, 29.4, 27.5 och 17.6. Sammanträdena börjar kl. 18.00 och de hålls i Karlebysalen i stadshuset med undantag av Läs mera...

Namnändringar och nya namn (21.11.2018)

Namnkommittén har beslutat attnamnet Stenängen - Kiviniitty läggs till på guidekartanstavningen Mesil (för det finska Mesilä) etableras (stavningen Mesill slopas) vägar i Yxpila koloniträdgård ges Läs mera...

Kundbetjäningen i stadshuset förnyas (14.3.2018)

Stadshusets kundbetjäning som har funnits vid disken nära ingången mot salutorget har flyttat till den andra änden av entréhallen, dvs. den nyligen renoverade delen av huset. Disken finns intill Läs mera...

Upp