Du är här

Miljöärenden

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Skanska Infra Ab, reparation av bron över Perho å (17.4.2019)

Miljösekreterare beslutade 16.4.2019 bevilja Skanska Infra Oy ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet utfärdades 18.4.2019 och meddelande om reparation av bron över Perho å vid riksväg Läs mera...

Pintakäsittely Rimpioja Ab - Ytbehandlingsanläggningen(Kelviå) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (11.4.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande ansökan enligt miljöskyddslagen:Pintakäsittely Rimpioja Oy har inlämnat en ansökan Läs mera...

Upp