Du är här

Miljöärenden

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - Konehuolto M. Kippo Oy (7.11.2019)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd informerar i enlighet med 44 § i miljöskyddslagen om följande anhängiggjorda ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen:Konehuolto M. Kippo Oy har lämnat Läs mera...

Sundström Oy Ab Entreprenad / kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillstånds- och marktäktsansökan (15.10.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen och 13 §:n marktäktslagen om anhängiggörande av följande miljötillstånds- och marktäktsansökan:Sundström Oy Ab Läs mera...

Upp

Uppdaterad 20.5.2014 | Skicka respons | Skriv ut