Du är här

Miljöärenden

Djurstall (Kelviå), 272-418-51-17/ Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (11.9.2019)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande anmälän om ett djurstall:Om tillbyggnad av befintligt djurstall på adressen Vanha Kannustie Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - Karleby kyrkliga samfällighet (28.8.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 § i miljöskyddslagen att följande ansökan om miljötillstånd har anhängiggjorts:Karleby kyrkliga samfällighet har ansökt om miljötillstånd Läs mera...

Miljötillstånd - Pintakäsittely Rimpioja Ab, ytbehandlingsanläggningen (Kelviå) (28.8.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 21.8.2019 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Pintakäsittely Rimpioja Oy. Miljötillståndet gäller för den Läs mera...

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Venetsia Drifting-tävling (23.8.2019)

Miljöinspektören beslutade 22.8.2019 bevilja Niko Määttälä/ Venetsia Drifting ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Datum för utfärdande av beslutet är 26.8.2019. Anmälan gäller Venetsia Läs mera...

Upp

Uppdaterad 20.5.2014 | Skicka respons | Skriv ut