Olet tässä

Ympäristöasiat

Kokkolan Autoilijat Oy/Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen johdosta (22.3.2017)

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta ilmoittaa maa-aineslain 13 §:n ja ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti seuraavasta vireille tulleesta maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksesta: Lue lisää...

Lassila & Tikanoja Oyj, jätteen käsittely ja välivarastointi (Ahertajantie 14) - Kuulutus ympäristölupapäätöksen rauettamisesta (8.3.2017)

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 1.3.2017 (§ 41) rauettanut rakennus- ja ympäristölautakunnan 7.4.2010 (§ 113) antaman ympäristölupapäätöksen. Rauetettu ympäristölupapäätös Lue lisää...

Ympäristölupapäätös - Lemminkäinen Infra Oy, kierrätysasfaltin varastointi ja käsittely (Ruotsalontie 860) (8.3.2017)

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt päätöksellään 1.3.2017 (§ 42) ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle. Päätös koskee olemassa olevan Lue lisää...

Sivun alkuun