Hyppää sisältöön
Nainen ja lapset katsovat oravaa
Kuvaaja: Mostphotos

Kokkola-tuki, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki

Voit saada lasten kotihoidon tukea,  Kokkolatukea tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsesi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 • Kuntalisän määrä

  Kokkola-tukea maksetaan 80 euroa/kk. Tuki nousee 160 euroon 1.3.2022. Tuki on veronalaista tuloa.

  Kela maksaa Kokkola-tuen lastenhoidontuen hoitorahan korotuksena.

  Kuntalisän maksamisen edellytykset

  • Kela maksaa kuntalisän vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia
  • Kela maksaa kuntalisän, jos perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidon tukea
  • Kela ei maksa kuntalisää, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa

  Kenellä on oikeus Kokkola-tukeen?

  • perheellä, jossa on alle 3-vuotias lapsi
  • perheellä, jonka lapset saavat kotihoidontukea
  • perheellä, jolla on kuntalain mukainen kotipaikka Kokkolassa
  • perheellä, joka täyttää muilta osin tuen saamisehdot
  • tukea ei makseta, jos perhe saa vanhempainrahaa

  Milloin kuntalisä maksetaan?

  Kela maksaa kuntalisän samanaikaisesti lastenhoidon tuen kanssa. Tuki maksetaan etuudensaajan ilmoittamalle pankkitilille.

  Näin haet lasten kotihoidontukea (siirryt Kelan sivulle)

 • Voit saada kotihoidontukea, jos alle 3- vuotiasta lastasi hoidetaan kotona. Kotihoidon tuki haetaan Kelalta.

  Näin haet lasten kotihoidontukea (siirryt Kelan sivulle)

 • Kuka voi saada?

  Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos alle kouluikäistä lastasi hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja.

  Hoitaja kotiin tai yksityinen perhepäiväpaikka

  Voit palkata hoitajan kotiisi tai hakea lapsellesi yksityistä perhepäivähoitopaikkaa.

   Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

 • Työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan palkkaaminen

  Voit palkata kotiisi hoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Sinun tulee etsiä hoitaja itse.

  Voit palkata hoitajan myös yhdessä toisen tai useamman perheen kanssa. Edellytyksenä on, että hoidettavista lapsista enintään neljä on alle kouluikäistä.

  Jos perheen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö tai aupair hoitaa lasta kotona, perheellä ei ole oikeutta yksityisen hoidon tukeen.

  Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Vanhempien tulee tarkistaa työntekijän rikosrekisteri.

  Hyväksymismerkintä tuen hakemista varten

  Vanhemmat ja työntekijä sopivat yhteisen tapaamisen perhepäivähoidonjohtajan kanssa. Tapaamisessa tulee esittää työsopimus.

  Perhepäivähoidonjohtaja tekee tämän jälkeen kotikäynnin.

  Jos hoitaja voidaan hyväksyä työsopimussuhteiseksi hoitajaksi, perhepäivähoidonjohtaja tekee Kelan  hakemukseen hyväksymismerkinnän tuen hakemista varten.

  Yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta.

  Löydät perhepäivähoidonjohtajien yhteystiedot sivulta Kunnallinen perhepäivähoito

   Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

  Näin palkkaat yksityisen lastenhoitajan (siirryt Kelan sivulle)

   Lasten yksityisen hoidon tuki – päivähoidon tuottaja lomake (siirryt Kelan sivulle)

 • Yksityinen perhepäivähoitaja

  Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan.

  Yksityisen hoitajan ryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

  Yksityinen perhepäivähoitaja etsii itsenäisesti lapset ryhmäänsä.

  Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytykset

  Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityinen hoitaja.

  Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle perhepäivähoitajalle.

  Näin haet yksityisen hoidon tukea (siirryt Kelan sivulle)

   Lasten yksityisen hoidon tuki – päivähoidon tuottaja lomake (siirryt Kelan sivulle)