Olet tässä

Historiateokset

Historiateoksia voi ostaa kaupungintalon Teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteestä. Asiakaspalvelupiste on avoinna ma−pe klo 8.15−16.00. Keskiviikkoisin asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9.00−16.00.

Syyskuussa 2016 julkaistu Kokkolan kaupungin historia osa V 1945-1976 ja syyskuussa 2017 ilmestynyt Gamlakarleby stads historia del V 1945-1976 ovat myynnissä Teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteen lisäksi Museokaupassa (Pitkänsillankatu 39), Luckanissa (Kokkolan kaupunginkirjasto) sekä Lohtajan, Kälviän ja Ullavan aluetoimistoissa. Osat ovat ostettavissa myös Keski-Pohjanmaan Kirjapainon verkkokaupasta (KPshop.fi).

Kokkolan kaupungin historian osa V 1945-1976 hinta on 50 euroa. Syyskuussa 2017 valmistunutta ruotsinkielistä osaa Gamlakarleby stads historia del V 1945-1976 myydään vuoden 2017 loppuun erikoishintaan 40 euroa. Vuoden 2018 alusta hinta nousee 50 euroon.

Kokkolan kaupungin historia osat I 1620–1713  ja II 1714–1808

Kokkolan kaupungin historian osa I ja II löytyvät samoista kansista. Osan I kirjoittaminen aloitettiin jo vuonna 1915, mutta ensimmäisen maailmansodan tuomat ongelmat ja myöhempien vuosien haasteet aiheuttivat valmistumisen venymisen aina vuoteen 1950.

Ensimmäisen osan on kirjoittanut Axel Mickwitz. Hän käsittelee muun muassa aiheita Kokkolan kaupungin perustaminen, väestöolot, valitopäivämiehet, oikeudenhoito, tervakauppa ja laivanrakennus. Teosta on täydentänyt Sylvi Möller seuraavilta osin: aika ennen Kokkolan kaupungin perustamista, kaupungin talous ja rahatoimi, maalaiselinkeinot, elämä ja tavat, isot hallavuodet, suuren pohjansodan aika ja Kokkola vapaaherrakuntana.

Kokkolan kaupunginhistorian osa I on laajuudeltaan 240 sivua ja osiossa on 39 valokuvaa. Teoksen loppuliitteissä on muun muassa Kokkolan kaupungin perustamiskirja ja kirjaluettelo pormestari Kaarle Forsmanin kirjastosta.

Kokkolan kaupungin historian osan II on kirjoittanut Gabriel Nikander ja teos käsittelee aikaa 1714–1808. Kirjassa on erityistä huomiota kiinnitetty pikkuvihaan, kasakkatalveen, vapauden ajan valtiopäivämiehiin ja kuninkaan vierailuun kaupungissa. Teos valottaa laajasti myös Kokkolan kaupungin vuonna 1765 saamien tapulioikeuksien taustoja ja merkitystä.

Teoksen loppukatsaus päättyy sanoihin ”Näin kovina aikoina Kokkolan porvaristo vähäisestä lukumäärästään huolimatta esitti monia näytteitä henkilökohtaisesta kelvokkuudestaan ja sitkeästä voimastaan kestää kovimmatkin myrskyt”. Osa II on laajuudeltaan 337 sivua ja osiossa on 60 valokuvaa sekä henkilö- että paikkahakemistot.

Kokkolan kaupungin historian osat I ja II on suomentanut Sylvi Möller. Kirjasta on otettu uusintapainos vuonna 1984.

Kokkolan kaupungin historia osat I ja II

 • Tekijät: Axel Mickwitz, Sylvi Möller ja Gabriel Nikander 
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumisvuodet: I osa 1951 ja II osa 1945
 • Sivumäärä: I osa 240 ja II osa 337
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa sekä pehmeä- että kovakantisena
 • Painovuosi: 1984
 • Hinta: pehmeäkantinen 5 euroa ja kovakantinen 10 euroa


Kokkolan kaupungin historia osa III 1808–1878

Kokkolan kaupungin historia osa III julkaistiin vuonna 1970 ja teoksen on kirjoittanut Sylvi Möller. Historiateoksen alussa käydään läpi Suomen sodan jalkoihin jääneen Kokkolan tapahtumia. Krister Korpela tarkastelee Kokkolan asemakaavan ja rakentamisen vaiheita vuosina 1809–1860.

Kokkolan väestön, elinkeinojen, seurakuntaelämän, kunnallishallinnon, köyhäinhoidon ja koulutuksen kehittymisen jälkeen tarkasteluun nostetaan nälkävuodet ja Krimin sota. Oman osionsa teoksessa ovat saaneet kokkolalaisissa kodeissa vietetyt arjen ja juhlan hetket.

Teos valottaa monipuolisesti myös kokkolalaista kulttuuri- ja yhdistyselämää. Teoksen taulukkoluetteloissa esitellään väestötietojen ohella muun muassa Kokkolan porvariston omistamat alukset tiettyinä tarkasteluvuosina.

Kokkolan kaupungin historia osa III on laajuudeltaan 542 sivuja ja sisältää 220 valokuvaa. Teoksen lopussa on henkilö- ja paikkahakemistot. Sisällysluettelo löytyy poikkeuksellisesti teoksen viimeiseltä sivulta.

Kokkolan kaupungin historia osa III 1808–1878

 • Tekijä: Sylvi Möller 
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: 1970. Suomenkielisestä on otettu uusintapainos vuonna 2011
 • Sivumäärä: 542
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa ruotsiksi pehmeä- ja kovakantisena sekä suomeksi kovakantisena
 • Hinta: pehmeäkantinen 5 euroa, kovakantinen10 euroa


Kokkolan kaupungin historia osa IV 1879–1945

Kokkolan kaupungin historian osan IV on kirjoittanut Hillevi Toiviainen. Toiviainen tuo esiin kaupungin kehittämisen aineelliset lähtökohdat sekä sosiaali- ja terveyshuollon kehityksen keskeiset vaiheet.

Väestöhistorian osiossa keskeisellä sijailla on siirtolaisuus, sijaitsihan Kokkolassa erityinen ”Ameriikan matkatoimisto”. Liiketoiminnan, elinkeinoelämän ja kansansivistyksen monipuolistuminen sekä kansalaistoiminnan aktivoituminen näkyivät niin kaupunkikuvassa kuin tavallisen kokkolalaisen arjessa. Urheileva Kokkola on saanut kaupungin historian osassa IV oman osionsa. Myös kirkollinen ja muu uskonnollinen toiminta oli vilkasta. Sota-aikaa 1939–1945 sivutaan teoksessa pintapuoleisesti.

Kokkolan kaupungin historian 741-sivuinen osa IV päättyy arkkitehti Krister Korpelan kirjoittamaan satasivuiseen katsaukseen asemakaava ja rakennukset. Teoksessa on 709 valokuvaa sekä henkilö- että paikkahakemistot.

Kokkolan kaupungin historia osa IV 1879–1945

 • Tekijä: Hillevi Toiviainen
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: 1994
 • Sivumäärä: 741
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa kovakantisena ruotsiksi ja suomeksi
 • Hinta: 10 euroa

Kokkolan kaupungin historia osa V 1945–1976 Gamlakarleby stads historia del V 1945-1976

Kokkolan kaupungin historiassa osa V on useita eri kirjoittajia. Teksti- ja kuvatoimituksen kautta on luotu yhtenäinen esitys kertomaan Kokkolan sotien jälkeisestä elämästä aina Kokkolan ja Kaarlelan vuoden 1976 kuntaliitokseen asti.

Kokkola kasvoi sotien jälkeen pienestä satamakaupungista vireäksi teollisuuskaupungiksi, jonka väkiluku lähes kaksinkertaistui vuosina 1945–1976. Kaupungin tehtäväkenttä laajentui niin sosiaalipalveluiden, koulutustarjonnan kuin terveydenhuollon saralla. Myös monipuolinen kulttuurielämä tuli osaksi kunnallista toimintaa.

Katukuvassa Kokkolan kasvu näkyi vilkkaana rakentamisena ja uusien asuin- ja teollisuusalueiden kaavoittamisena. Kokkolan asema Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksena vahvistui entisestään Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitoksen myötä. 

Kokkolan kaupungin historia osa V on 640-sivuinen väriteos, jossa on 683 valokuvaa, 108 taulukkoa ja henkilöhakemistossa on lähes 1400 nimeä. 

Kokkolan kaupungin historia osa V 1945–1976 Gamlakarleby stads historia del V 1945-1976

 • Kirjoittajat: Seppo Mutka, Aleksi Valtonen, Erik Engberg, Ville Valkama, Essi Saloranta, Peter Johnson, Anna Nieminen, Misha Hyttinen, Lauri Järvinen, Jorma Asperén ja Jussi Wiirilinna
 • Tekstitoimittaja: Sanna-Maija Kauppi
 • Kuvatoimittaja: Eugen Söderström
 • Taitto: Henrik Forslund
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi, ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: 2016
 • Sivumäärä: 640
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa kovakantisena
 • Hinta: 50 euroa

Kaarlelan pitäjän historiat I–IV

Kaarlelan pitäjän historia I – Karleby sockens historia I

Kaarlelan pitäjän historian ensimmäinen osan ajallinen käsittely ulottuu esihistoriallisen ajan maaston pinnanmuotojen ja asutuksen kuvauksesta aina 1900-luvun alun kulttuurihistoriaan.

Huomio on ensi sijassa pitäjän synnyssä ja varhaisimmissa vaiheissa. Teemoiltaan kirja kattaa Kaarlelan kirkkorakennukset, hengellisen elämän, papiston, kulttuurielämän sekä historiallisen ajan asutushistorian. Isäntäluettelo vuosilta 1547–1742 on sisällytetty kirjan loppuun. Ruotsinkielinen versio sisältää luvun Kaarlelan murteesta, joka on jätetty pois suomenkielisestä painoksesta.

Kaarlelan pitäjän historia I – Karleby sockens historia I

 • Tekijät: Lars Back, Tor Krook, C. F Meinander, Sigrid Nikula, Emma Pulkkis, Peter Slotte
 • Toimittaja: Oscar Nikula
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: ruots. 1967, suom. 1969
 • Sivumäärä: suom. 499, ruots. 491
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa pehmeäkantisena
 • Hinta: 5 euroa, loppuunmyyty

Kaarlelan pitäjän historia II – Karleby sockens historia II

Kaarlelan historian toinen osa käsittelee pääasiassa pitäjän elinkeinoelämää ja hallintoa keskiajan lopulta 1500-luvulta 1800-luvulle. Teos kuvaa alueen varhaisten elinkeinojen muutosta metsästyksestä, hylkeenpyynnistä ja kalastuksesta uudisraivaamisen kautta yleistyneeseen maanviljelykseen.

Lisäksi teos käsittelee sotien ja muiden poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutusta väestö- ja elinkeinorakenteeseen sekä yleensä ottaen yhteisöön. Katsaus hallintoon kattaa sekä kruunun virkamiehet että pitäjän itsehallinnon, oikeuslaitoksen sekä näiden kehittymisen. Teos sisältää kartan, jossa näkyvät Kokkolan ja Kaarlelan alueet.

Kaarlelan pitäjän historia II – Karleby sockens historia II

 • Tekijä: Lars Back
 • Suomentanut: Brita Ohlson
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: ruots. 1976, suom. 1980
 • Sivumäärä: 668
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa pehmeä- ja kovakantisena
 • Hinta: pehmeäkantisena 5 euroa ja kovakantisena 10 euroa

Kaarlelan pitäjän historia III – Karleby sockens historia III

Ajallisesti Kaarlelan historian kolmas osa rajoittuu aiempia osia tarkemmin vuoden 1865 kunnallishallinnon synnystä talvisodan alkamiseen vuonna 1939. Myös tätä aikaisempia ja myöhäisempiä kehityskulkuja kuitenkin käsitellään.

Teoksen lähtökohtana on lähestyä Kaarlelan historiaa ennen kaikkea tavallisten Kokkolan maalaiskunnan ja Kaarlelan asukkaiden välittämän tiedon kautta. Lisäksi paikallisyhteisön, kirkon ja korkeampien valtiollisten auktoriteettien välistä vuorovaikutusta käsitellään laajasti.

Kaarlelan pitäjän historia III – Karleby sockens historia III

 • Tekijät: Bernhard Åström ja Christina Frilund
 • Suomentanut: Hannes Virrankoski ja Jorma Aspegrén
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: saatavissa suomeksi ja ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: 2002
 • Sivumäärä: suom. 792, ruots. 712
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa kovakantisena
 • Hinta: 10 euroa

Muut kaupungin julkaisemat historiakirjat

Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitos - Sammanslagningen av Gamlakarleby och Karleby 1977–2007

Teos on harvinainen ja ainutlaatuinen historiikki Kokkolan ja Kaarlelan vuoden 1976 kuntaliitoksesta. Kuntaliitoksen synnystä ja toteutuksesta ei liene vastaavia aikalaisnäkemyksiin perustuvia tarkasteluja Suomen maassa juurikaan kirjoitettu. Kokkolan ja Kaarlelan yhteisen historian osalta kirja on tietysti ainoa laatuaan, mutta se on myös sisällöltään uutta tietoa antava ja näkemyksiä avartava. Kuntaliitokseen vaikuttaneet ja johtaneet tekijät ovat moninaiset eivätkä aina edes yksiselitteiset. Niistä historiikin kirjoittajat antavat monipuolisen kuvan, jonka tarkastelu on mielenkiintoista niin paikkakuntalaisille kuin asianharrastajille.

Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitos - Sammanslagningen av Gamlakarleby och Karleby 1977–2007

 • Kirjoittajat: Antti Isotalus, Heikki Koski, Ralf V. Porko, K-J Brunström, Esko Lankila, Johan Helandr, Bror Hagström, Ingmar Kåla
 • Taitto ja paino: Art-Print Oy
 • Kustantaja: Kokkolan kaupunki
 • Kieli: teoksessa tekstit sekä suomeksi että ruotsiksi
 • Valmistumis- ja painovuosi: 2007
 • Sivumäärä: 184
 • Sidonta ja saatavuus: ostettavissa kovakantisena
 • Hinta: 10 euroa

Sivun alkuun

Päivitetty 10.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta