Du är här

Karleby i korthet

Karleby stad (tidigare Gamlakarleby) grundades år 1620.

  • Karleby kommun sammanslogs med Gamlakarleby stad år 1977 och stadens namn blev på svenska Karleby. 
  • Öja kommun sammanslogs med Karleby kommun redan år 1969.
  • År 2009 sammanslogs kommunerna Kelviå, Lochteå och Ullava med Karleby stad.

Areal2 731 km2
Invånarantal 31.12.2016

47 723Inkomstskatteprocent 
år  2017
21,75
De strösta arbets-givarnaDe största arbetsgivarna: Karleby stad, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Boliden Kokkola Oy, Freeport Cobalt Oy
StadsdirektörStina Mattila
Stadsfullmäktige
2013-2016
Cent 14, SDP 10, KD 5, SFP 6, Saml 7, VF 2, SF 5, Gröna 2
Röstningsprocent 59,3

Upp