Olet tässä

Kokkolan kaupungin INSPIRE-tiedostopalvelu

Inspire on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Tavoitteena on paikkatietojen yhteentoimivuus ja ympäristön tilan seurannan tehostaminen. Direktiiviin perustuvat kansalliset vaatimukset paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisesta määritellään laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (lisätietoja laista ja asetuksesta Paikkatietoikkunassa). Tältä sivustolla löydät katselu- ja latauspalveluiden kautta Kokkolan kaupungin Insipre-direktiivin mukaiset aineistot.

Kokkolan kaupungin karttapalvelu on osoitteessa http://kartta.kokkola.fi

Kokkolan ulkoilukarttapalvelu on osoitteessa https://www.liikuntapaikka.fi

Kokkolan seudun karttapalvelu on osoitteessa http://seutu.kokkola.fi


Katselupalvelut

Kokkola WMS Server: https://kartta.kokkola.fi/TeklaOGCWeb/wms.ashx 
(palvelun metatiedot)

Latauspalvelut

Kokkolan kaupungin paikkatietoaineistot ovat ladattavissa Kuntaliiton ylläpitämän KuntaTietoPalvelun kautta (KTP). KTP on kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten maankäytön ja rakennetun ympäristön prosessien tuottamien koneluettavien (KuntaGML) tietojen hakupalvelu. Keskeiset koneluettavana julkaistavat tiedot ovat rakennusten ja muiden kohteiden osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut.

Kokkola WFS Server: https://kartta.kokkola.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx

Sivun alkuun

Päivitetty 31.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta