Du är här

Geografisk information och kartor

Geografisk information är information som innehåller en position. Platsens position kan bestämmas t.ex. genom koordinater eller en adress. Geografisk information samt ett tidsenligt och täckande kartmaterial ger en grund för samhällsplaneringen.

I den här delen har information samlats om bl.a. digitalt kartmaterial och sedvanliga papperskartor framställda av staden, användningsmöjligheter av GIS-analyser, adresser samt tekniska utskrifts- och kopieringstjänster. Förutom det finns flera karttjänster till stadsbornas förfogande.

Upp

Uppdaterad 13.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut