Du är här

Information om Karleby

Karleby är en stad med 47 723 invånare. Vertikalt sett är staden belägen mitt i Finland, i Mellersta Österbotten vid Bottniska vikens kust, och är landskapets ekonomiska, administrativa och kulturella centrum.

Tack vare närheten till havet har Karleby starka traditioner inom handel och logistik. Nordens största koncentration inom oorganisk kemi, en av Nordens mest betydande hamnar och utmärkta trafikförbindelser såväl via landsväg, järnväg, sjöväg som flyg utgör grunden för den teknologiskt högt utvecklade och internationellt framgångsrika och samtidigt mångsidiga företagsverksamheten.  

Företagaranda och aktivt deltagande återspeglas överallt i Karleby. Staden med omkringliggande landskap erbjuder både i regionen redan verksamma företag och de företag som förlägger sin verksamhet till regionen en verksamhetsmiljö med dragningskraft och ger kunniga personer arbete med korta arbetsresor. Regionens läroinrättningar utbildar kompetent och tvåspråkig arbetskraft för företagen, och företagens framgång understöds med mångsidiga utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster.

Karleby har många bostadsområden i varierande miljö såväl i staden som på landsbygden. Man kan välja ett hem eller byggplats som passar en bäst bland stadens många bostadsområden. Överallt ligger naturen nära och här kan drömmen om att bo i närheten av havet bli sann.

Utbildningsstaden Karleby erbjuder studerande utöver sitt täckande språkprogram  dessutom möjligheten att välja en specialbransch exempelvis inom musik eller kemi. Yrkesgrundexamen och yrkesexamen kan avläggas i vittomfattande Mellersta Österbottens utbildningskoncern, medan yrkeshögskolan Centria och Karleby universitetscenter Chydenius erbjuder undervisning på hög nivå inom många branscher allt till doktorsexamen.

Stadens rikliga utbud på kultur och motion garanterar invånarna och alla besökare utmärkta möjligheter till rekreation och till att förverkliga sig själv.

Upp

Uppdaterad 5.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut