Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2018


totalt%
Invånarantal47 657

- män23 561
49,4
- kvinnor24 096
50,6
Finskspråkiga40 031
84,0
Svenskspråkiga6 001
12,6
Med annat modersmål1 624
3,4
Utländska medborgare1 115
2,3


Befolkningsförändringar 2018

- levande födda508
- döda437
- naturlig befolkningsökning71
- inflyttning från andra kommuner1 721
- utflyttning från andra kommuner1 948
- invandring161
- utvandring75
- statistisk korrigering av befolkningen4
- totalförändring-70
- befolkningsantal47 657


Befolkning enligt huvudsysselsättning 31.12.2017

Hela befolkningen47 723
Arbetskraft21 713
Sysselsatta19 686
Arbetslösa2 027
Ej medräknade i arbetskraft26 010
0-14 åringar9 048
Studerande, skolelever3 513
Beväringar, civiltjänstgörare77
Pensionärer12 062
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 310


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Tiina Isotalus (sdp)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2019

Verksamhetskostnader361,2 milj. €
Investeringar16,5 milj. €
Skatteinkomster198,8 milj. €
Statsandelar86,4 milj. €
Årsbidrag18,2 milj. €


Beskattning 2019

Inkomstskatteprocent 201921,75


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande (1 000 €)

Kommunalskatt166 000
Samfundsskatt17 300
Fastighetsskatt15 500
Totalt198 800


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp

Uppdaterad 1.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut