Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2017


totalt%
Invånarantal47 723
- män23 56749,4
- kvinnor24 15650,6
Finskspråkiga40 07984,0
Svenskspråkiga6 02012,6
Med annat modersmål1 6243,4
Utländska medborgare1 1502,4


Befolkningsförändringar 2017

- levande födda519
- döda426
- naturlig befolkningsökning93
- inflyttning från andra kommuner1 760
- utflyttning från andra kommuner1 962
- invandring227
- utvandring75
- statistisk korrigering av befolkningen-43
- totalförändring0
- befolkningsantal47 723


Befolkning enligt huvudsysselsättning 31.12.2016

Hela befolkningen47 723
Arbetskraft21 797
Sysselsatta19 221
Arbetslösa2 576
Ej medräknade i arbetskraft25 926
0-14 åringar9 083
Studerande, skolelever3 559
Beväringar, civiltjänstgörare73
Pensionärer11 891
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 320


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Bjarne Kallis (Saml)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2019

Verksamhetskostnader361,2 milj. €
Investeringar16,5 milj. €
Skatteinkomster198,8 milj. €
Statsandelar86,4 milj. €
Årsbidrag18,2 milj. €


Beskattning 2019

Inkomstskatteprocent 201921,75


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande (1 000 €)

Kommunalskatt166 000
Samfundsskatt17 300
Fastighetsskatt15 500
Totalt198 800


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp

Uppdaterad 30.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut