Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2019


totalt%
Invånarantal47 681
- män23 68149,7
- kvinnor24 12650,3
Finskspråkiga40 01483,9
Svenskspråkiga5 99712,6
Med annat modersmål1 6703,5
Utländska medborgare1 1312,4


Befolkningsförändringar 2019

- levande födda481
- döda414
- naturlig befolkningsökning67
- inflyttning från andra kommuner1 618
- utflyttning från andra kommuner1 795
- invandring207
- utvandring72
- statistisk korrigering av befolkningen-1
- totalförändring-14
- befolkningsantal47 681


Befolkning enligt huvudsysselsättning 2018*

Hela befolkningen47 657
Arbetskraft21 737
Sysselsatta20 034
Arbetslösa1 703
Ej medräknade i arbetskraft25 920
0-14 åringar9 000
Studerande, skolelever3 378
Beväringar, civiltjänstgörare67
Pensionärer12 180
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 295


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Tiina Isotalus (sdp)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2020

Verksamhetskostnader376,6 milj. €
Investeringar17,9 milj. €
Skatteinkomster202,3 milj. €
Statsandelar95,3 milj. €
Årsbidrag17,0 milj. €


Beskattning 2020

Inkomstskatteprocent 202021,50


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande 

Kommunalskatt168,6 milj. €
Samfundsskatt17,8 milj. €
Fastighetsskatt15,9 milj.€
Totalt202,3 milj.€


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

*Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp

Uppdaterad 17.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut