Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2018


totalt%
Invånarantal47 657
- män23 56149,4
- kvinnor24 09650,6
Finskspråkiga40 03184,0
Svenskspråkiga6 00112,6
Med annat modersmål1 6253,4
Utländska medborgare1 1152,3


Befolkningsförändringar 2018

- levande födda508
- döda437
- naturlig befolkningsökning71
- inflyttning från andra kommuner1 721
- utflyttning från andra kommuner1 948
- invandring161
- utvandring75
- statistisk korrigering av befolkningen4
- totalförändring-66
- befolkningsantal47 657


Befolkning enligt huvudsysselsättning 

Hela befolkningen47 723
Arbetskraft21 797
Sysselsatta19 221
Arbetslösa2 576
Ej medräknade i arbetskraft25 926
0-14 åringar9 083
Studerande, skolelever3 559
Beväringar, civiltjänstgörare73
Pensionärer11 891
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 320


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Tiina Isotalus (sdp)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2020

Verksamhetskostnader376,6 milj. €
Investeringar17,9 milj. €
Skatteinkomster202,3 milj. €
Statsandelar95,3 milj. €
Årsbidrag17,0 milj. €


Beskattning 2020

Inkomstskatteprocent 202021,50


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande 

Kommunalskatt168,6 milj. €
Samfundsskatt17,8 milj. €
Fastighetsskatt15,9 milj.€
Totalt202,3 milj.€


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp

Uppdaterad 10.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut