Du är här

Statistik

Befolkningen 31.12.2017


totalt%
Invånarantal47 723
- män23 56749,4
- kvinnor24 15650,6
Finskspråkiga40 07984,0
Svenskspråkiga6 02012,6
Med annat modersmål1 6243,4
Utländska medborgare1 1502,4


Befolkningsförändringar 2016

- levande födda (2017)519
- döda (2017)426
- naturlig befolkningsökning (2017)93
- inflyttning från andra kommuner1 699
- utflyttning från andra kommuner1 872
- invandring241
- utvandring102
- statistisk korrigering av befolkningen6
- totalförändring153
- befolkningsantal47 723


Befolkning enligt huvudsysselsättning 31.12.2016

Hela befolkningen47 723
Arbetskraft21 797
Sysselsatta19 221
Arbetslösa2 576
Ej medräknade i arbetskraft25 926
0-14 åringar9 083
Studerande, skolelever3 559
Beväringar, civiltjänstgörare73
Pensionärer11 891
Övriga som ej medräknas i arbetskraften1 320


Stadsfullmäktige

43 ledamöter, ordförande Bjarne Kallis (Saml)


ledamöter
Centern i Finland12
Finlands Socialdemokratiska Parti8
Kristdemokraterna (KD)5
Svenska folkpartiet i Finland5
Samlingspartiet5
Vänsterförbundet3
Sannfinländarna3
Gröna2

Stadsdirektör Stina Mattila

Budgeten 2018

Verksamhetskostnader356,9 milj. €
Investeringar19,1 milj. €
Skatteinkomster190,8 milj. €
Statsandelar87,2 milj. €
Årsbidrag15,3 milj. €


Beskattning 2018

Inkomstskatteprocent 201821,75


Skatteinkomster beräknas inflyta enligt följande (1 000 €)

Kommunalskatt159 200
Samfundsskatt15 975
Fastighetsskatt15 650
Totalt190 825


Sidans befolkningsuppgifter bygger på Statistikcentralens befolkningsstatistik. Den slutliga statistiken över befolkningsförändringar publiceras i april-maj följande år. Statistikcentralen har (12.9.2018) flyttat fram publiceringen av statistiken över flyttningsrörelsen 2017 till 11.10.2018.

Uppgifterna i punkten befolkning efter huvudsaklig verksamhet bygger på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Förhandsuppgifterna av sysselsättningsstatistik färdigställs omkring 12 månader efter referenstidpunkten. De slutliga uppgifterna om befolkningens huvudsakliga verksamhet och yrkesställning färdigställs omkring 14 månader och övriga uppgifter 21-22 månader efter referenstidpunkten.

Upp