Olet tässä

Viestintä

Kokkolan kaupunki edistää viestinnällään kuntalaisten viihtyvyyttä, palvelujensa laatua ja toiminnan tehokkuutta. Kaupunki vahvistaa viestinnällisin toimin alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Kaupungin viestintäjärjestelmä koostuu useista toimijoista. Viestinnällinen toiminta on hajautettu, ja lähtökohtaisesti jokaisella asiantuntijalla on viestintävastuu omaa tehtäväänsä koskien.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet tiedottamisen, viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Kokonaisvastuu kaupungin viestintätoimesta on kaupunginjohtajalla. Elinkeinot ja kaupunkikehityksen vastuualueen tehtävänä on huolehtia konsernihallinnon tiedottamisesta, viestinnästä ja kaupunkimarkkinoinnista.

Viestinnän strategisen kehittämisen tukena toimii kaupunginjohtajan nimeämä viestintäryhmä, joka koostuu eri toimialojen henkilöstöstä.

Toimiala- ja liikelaitosjohtajat vastaavat oman toimialansa viestinnästä kaupungin yleisiä ohjeita ja menettelyjä noudattaen.

Kaupungin brändin kehittäminen on ensi sijassa kehitysjohtajan vastuulla, ja siihen osallistuvat sekä kehittämisyhtiön, matkailun että elinkeinot ja kaupunkikehityksen viestinnän asiantuntijat. Suhdetoiminnan ja kansainvälisen toiminnan linjauksista vastaa kaupunginjohtaja.

Kaupungilla on käytössä useita viestintäkanavia ja -menetelmiä. Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa kaupungin ylläpitämät www-sivut, kaupungin tiedotteet, tiedotuslehdet, sosiaalinen media, lehti-ilmoitukset sekä erilaiset asukastilaisuudet.

Sivun alkuun