Olet tässä

Viestintä ja markkinointi

Kaupunki edistää viestinnällään kuntalaisten osallisuutta sekä viihtyvyyttä, palvelujensa laatua ja toiminnan tehokkuutta. Kaupunki vahvistaa viestinnällään ja markkinoinnillaan alueen elin- ja vetovoimaa.

Kaupunki viestii toiminnastaan, palveluistaan, päätöksenteostaan sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista aktiivisesti, ajantasaisesti, monikanavaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Viestintävastuut

Kaupunkiorganisaatiossa viestinnällinen toiminta on hajautettu. Lähtökohtaisesti jokaisella asiantuntijalla on viestintävastuu omaa tehtäväänsä koskien.

Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin viestintää ja markkinointia. Kokonaisvastuu kaupungin viestintä- ja markkinointitoimesta on kaupunginjohtajalla.

Koko kaupunkiorganisaation viestintää ja kaupunkimarkkinointia koordinoi elinkeinot ja kaupunkikehityksen markkinointi- ja viestintätiimi.

Toimiala- ja liikelaitosjohtajat vastaavat oman toimialansa ja niiden palveluiden viestinnästä kaupungin yleisiä ohjeita ja menettelyjä noudattaen.

Viestintäkanavat

Kaupungilla on käytössä useita viestintäkanavia ja -menetelmiä. Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa:

  • verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat
  • kaupungin tiedotteet
  • kuulutukset ja ilmoitukset
  • asukastilaisuudet
  • esitteet ja julkaisut

Sivun alkuun

Päivitetty 9.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta