Du är här

Staden i sociala medier

Karleby stad är med i sociala medier och upprätthåller flera sidor i olika kanaler inom sociala medier vid sidan av andra kommunikationskanaler.

Staden skapar samfundstjänster i sociala medier för personer som är intresserade av olika ämnesområden och bygger upp växelverkan mellan dem och staden.

Stadens olika sektorer liksom affärsverken samt dotter- och intressebolagen kan skapa sina egna sidor i sociala medier. Stadens olika enheter svarar självständigt för uppdateringen av sidorna.

På denna sida finns en förteckning över de sidor som staden upprätthåller i sociala medier. Förteckningen kompletteras vart efter nya sidor grundas.


Staden i Facebook

Staden i Twitter

Bloggar

Staden i YouTube

Staden i Instagram

Staden i Pinterest

Staden i LinkedIn


Till sidans användare

Denna sida uppdateras fortgående. Ifall du i sociala mediers kanaler stöter på stadens sidor som inte nämns i denna förteckning, vänligen meddela om detta via länken Skicka respons. Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor. Meddela också om du på sidorna hittar innehåll som är opassande eller som står i strid med god sed eller lag.

Upp

Uppdaterad 23.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut