Du är här

Kommunikation

Karleby stad främjar med kommunikation kommuninvånarnas trivsel, kvaliteten på sina tjänster och verksamhetens effektivitet. Staden stärker regionens livskraft och konkurrenskraft genom kommunikationsåtgärder.

Stadens kommunikationssystem omfattar många aktörer. Kommunikationsverksamheten är decentraliserad och i princip bär varje sakkunnig kommunikationsansvar vad gäller den egna uppgiften.

Stadsstyrelsen leder stadens kommunikation och informationen om stadens verksamhet. Stadsstyrelsen godkänner allmänna anvisningar om principerna för kommunikation, information och stadens marknadsföring samt utser de tjänsteinnehavare som ansvarar för kommunikationen.

Stadsdirektören bär helhetsansvaret för stadens kommunikationsväsende. Ansvarsområdet för näringsliv och stadsutveckling har i uppgift att sörja för koncernförvaltningens informationsförmedling, kommunikation och stadens marknadsföring.

En kommunikationsgrupp bestående av personal från olika sektorer har utsetts av stadsdirektören och finns till stöd vid den strategiska utvecklingen av kommunikation.

Sektorernas och affärsverkens direktörer svarar för den egna sektorns kommunikation utgående från stadens allmänna anvisningar och förfaranden.

Utvecklingsdirektören har i första hand ansvaret för att utveckla stadens varumärke. I utvecklingen deltar också utvecklingsbolagets, turismens och näringsliv och stadsutvecklingens sakkunniga inom kommunikation. Stadsdirektören svarar för PR-verksamhetens och den internationella verksamhetens riktlinjer.

Staden utnyttjar många kommunikationskanaler och -metoder. Stadens kommunikationskanaler är bland annat av staden upprätthållna webbsidor, stadens meddelanden, informationstidningar, social media, tidningsannonser samt olika evenemang för invånarna.

Upp