Du är här

Kommunikation och marknadsföring

Staden främjar med sin kommunikation kommuninvånarnas delaktighet samt trivsel, kvaliteten på sina tjänster och verksamhetens effektivitet. Staden stärker regionens livskraft och dragningskraft genom sin kommunikation och marknadsföring.

Staden informerar aktivt, tidsenligt och interaktivt via många kanaler om sin verksamhet, sina tjänster, sitt beslutsfattande samt om kommuninvånarnas möjligheter att delta.

Kommunikationsansvar

I stadens organisation är kommunikationsverksamheten decentraliserad. I princip bär varje sakkunnig kommunikationsansvar vad gäller den egna uppgiften.

Stadsstyrelsen leder och övervakar stadens kommunikation och marknadsföring. Stadsdirektören bär helhetsansvaret för stadens kommunikation och marknadsföring.

Marknadsförings- och kommunikationsteamet, som ingår i stadens näringsliv och stadsutveckling, koordinerar hela stadsorganisationens kommunikation och stadsmarknadsföring.

Sektorernas och affärsverkets direktör svarar för kommunikation som gäller den egna sektorn och dess tjänster utgående från stadens allmänna anvisningar och förfaranden.

Kommunikationskanaler

Staden utnyttjar många kommunikationskanaler och -metoder. Stadens kommunikationskanaler är bland annat:

  • webbsidor
  • social media
  • stadens meddelanden
  • kungörelser och annonser
  • evenemang för allmänheten
  • broschyrer och publikationer

Upp

Uppdaterad 9.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut