Du är här

Allmän information om Karleby stad

Till invånarantalet är Karleby landets 22 största stad. Stadens invånarantal är 47 657 (31.12.2018) och stadens totala areal är 2 731 kvadratkilometer, av vilken 1 444 kvadratkilometer är markområde.

Av invånarna är 84,0 % finskspråkiga, 12,6 % svenskspråkiga och 3,4 % har något annat språk som modersmål. Lite över hälften av invånarna är kvinnor. Jämfört med övriga Finland är barn och ungas andel av invånarna större, och åldringarnas mindre, i Karleby.

Karleby stads skatteprocent år 2020 är 21,50.

Stadsfullmäktige har 43 ledamöter. Ordförande för fullmäktige är Tiina Isotalus (sdp). Stadsstyrelsen har 12 medlemmar och dess ordförande är Reino Herlevi (C). Karleby stadsdirektör är Stina Mattila.

Grunden för Karlebys näringsliv utgörs av den internationella storindustrin. I en central position är den kemiska industrin och industrin som tillämpar den. Karleby är även en betydande handelsstad.

Karleby är belägen i Mellersta Österbotten, vid Bottniska vikens kust. Karlebys grannstäder är Halsua, Kannus, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Larsmo och Toholampi.

I Karleby korsar tre riksvägar, riksväg 8 (Uleåborg – Åbo), riksväg 13 (Karleby – Jyväskylä – Villmanstrand) och riksväg 28 (Karleby – Kajana).

Från Karleby är det 483 kilometer till Helsingfors, 242 till Jyväskylä, 198 till Uleåborg, 36 till Jakobstad, 141 till Seinäjoki, 302 till Tammerfors och 121 kilometer till Vasa.

Karleby 


Upp

Uppdaterad 10.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut