Du är här

Stadens vapen

Karleby nuvarande stadsvapen från år 1956 är ritat av heraldikerna Elof Eriksson och Into I. Suominen. Vapnet föreställer en liggande tjärtunna med röda eldslågor i gyllene fält. Skölden är krönt med grevskapets krona som ett tecken på stadens tillhörighet till Vasa län och landskapet Österbotten.

Tjärtunnan är en symbol för tjärhandeln som länge var en viktig näring i staden. Motivet är hämtat från Gamlakarleby stads äldsta sigill som är dokumenterat på stadens grundläggningsbrev, undertecknat av Sveriges kung Gustav II Adolf den 7 september 1620.

Att använda stadsvapnet

Stadsdirektören avgör på stadsstyrelsens vägnar hur stadsvapnet ska användas.

Upp

Uppdaterad 14.2.2013 | Skicka respons | Skriv ut