Du är här

Karleby stads vänorter

Karleby stad har 15 vänorter. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4-5 av vänorterna. Med de andra vänorterna har man mera sporadisk kontakt, t ex i anslutning till något särskilt evenemang.

Stadsstyrelsen godkände vänortsprogrammet för år 2017 vid sitt möte 20.3. Fokus i årets program ligger på skolsamarbete, internationaliseringsfostran och utvecklande av näringslivssamarbete mellan Karleby och några av vänorterna.

Upp

Uppdaterad 24.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut