Till innehållet

Innehållsförteckning

Prislista och bokningsvillkor


Prislistan

Priset på lokaliteterna baserar sig på antalet användningstimmar. I priserna ingår hyra och konferensvärdens tjänster.

Utrymme1h           2h3h             4hhela dag
Karlebysalen250€400€500€600€1000€
Kaarlela90€200€300€400€500€
Öja90€200€300€400€500€
Kälviä70€140€210€280€350€
Lohtaja50€90€120€150€200€
Ullava50€90€120€150€200€
Aulorunder 4h          4h-6hhela dag  
Gamlakarleby-aula250€500€1000€
Oppistan250€500€1000€
Wanha Kalahalli
t.o.m. 9.4.
1-2h3-4h5-8h
Möteslokalens hyra160€ 260€420€
Lillajul/Kalahalli
160€/ max 4hextra timmar 40€/h
Arrangemangstid/ h
(*hyran ingår 1 arrangemangstimme före tillställning)
45€/h *
Söndagstillskott och lördagstillskott (kl. 18-24)75€/h
Tolkningstjänsterenl. avtal
Expeditionsavgift10€/faktura

OBS! Priser moms 0%. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.Bokningsvillkor
Bokningen är bindande då Karleby Turism Ab skriftligt har bekräftat kundens bokning och beställaren inte har föreslagit ändringar inom sju dygn. Hyran som uppbärs för konferenslokalerna inkluderar sedvanlig städning, konferensvärdens tjänster, belysningsström och lokalernas basmöblemang samt lokalens integrerade teknik. För extra apparatur och service faktureras skilt.

Stadshusets räddningsplan för stora tillställningar
Om en tillställning eller ett evenemang på grund av sin natur kräver myndighetstillstånd, är beställaren skyldig att se till att tillståndsärendena är i sin ordning före tillställningen/evenemanget. Beställaren svarar också för avgifter som anknyter till tillstånden. Beställaren måste också bekanta sig med byggnadens räddningsplan.


Betalningsvillkor
Karleby Turism Ab fakturerar beställaren den överenskomna servicen. Fakturans betalningsvillkor är 10 dygn netto. Dröjsmålsränta 8%.

Annulleringsvillkor
- Senast 30 dygn före evenemangets början/inga kostnader.
- 29-15 dygn före evenemangets början/50 % av kostnaderna.
- 14-8 dygn före evenemangets början/75 % av kostnaderna.
- 7-0 dygn före evenemangets början/fullt pris.

Arrangemangsregler
Kongress Karleby är verksam i Karleby stadshus lokaler. Konferenslokalerna kan ändras och ordnas enligt kundens behov med konferensvärdens hjälp. Om det planerade evenemanget är stort till sin omfattning rekommenderar vi att ni tar tidigt kontakt med vår försäljningstjänst.Skanna QR-koden för Stadshusets räddningsplan
Skanna QR-koden för Stadshusets räddningsplan

Tekstisi tulee tähän.matkailu

Upp