Till innehållet

Innehållsförteckning

Bottenplaner


Bottenplaner av Karlebysalen och mötesrummen

Av illustrationen framgår placeringen av mötesrummen och servicen i Karleby stadshus. Kontakta vår försäljningstjänst om du behöver en mera detaljerad karta.


Tekstisi tulee tähän.
Pohjakarttamatkailu

Upp