Till innehållet

Innehållsförteckning

Prislista och bokningsvillkor


Prislistan

Priset på lokaliteterna baserar sig på antalet användningstimmar. I priserna ingår hyra, mervärdesskatt och konferensvärdens tjänster.

Utrymme, prs. antal2h4h8h
Karlebysalen, 350 pers. -450€830€
Kaarlela, 65 pers.150€250€400€
Öja, 32-50 pers.150€250€400€
Gamlakarleby-foajén+aula (utställning, fest, mässa), 100-300 pers. - -500€   
Restaurangsalen, 130 pers.160€260€420€
Fiskhallens möteslokal, 70 pers.
- Lillajul (mån-lör till kl. 23)
160€260€
160€
420€

Tilläggsavgifter

Översjutande timmar norm. a´ 35€/h 
- Vardagar efter kl. 17 och lördagstillskott35€/h
- Lillajul i Fiskahallen40€/h
Söndags- och nattarbetets tillskott efter kl. 23enl. avtal
Videokonferensteknik35€/h
Arrangemangstid35€/h
Tolkningstjänsterenl. avtal
Expeditionsavgift10€/faktura
Extra personal35€/h/person


Bokningsvillkor
Bokningen är bindande då Karleby Turism Ab skriftligt har bekräftat kundens bokning och beställaren inte har föreslagit ändringar inom sju dygn. Hyran som uppbärs för konferenslokalerna inkluderar sedvanlig städning, konferensvärdens tjänster, belysningsström och lokalernas basmöblemang samt lokalens integrerade teknik. För extra apparatur och service faktureras skilt.

Om en tillställning eller ett evenemang på grund av sin natur kräver myndighetstillstånd, är beställaren skyldig att se till att tillståndsärendena är i sin ordning före tillställningen/evenemanget. Beställaren svarar också för avgifter som anknyter till tillstånden. Beställaren måste också bekanta sig med byggnadens räddningsplan via denna länk.

Betalningsvillkor
Karleby Turism Ab fakturerar beställaren den överenskomna servicen. Fakturans betalningsvillkor är 10 dygn netto. Dröjsmålsränta 8%.

Annulleringsvillkor
- Senast 30 dygn före evenemangets början/inga kostnader.
- 29-15 dygn före evenemangets början/50 % av kostnaderna.
- 14-8 dygn före evenemangets början/75 % av kostnaderna.
- 7-0 dygn före evenemangets början/fullt pris.

Arrangemangsregler
Kongress Karleby är verksam i Karleby stadshus lokaler. Konferenslokalerna kan ändras och ordnas enligt kundens behov med konferensvärdens hjälp. Om det planerade evenemanget är stort till sin omfattning rekommenderar vi att ni bekantar er med vår Kongressassistent (på finska).

Tekstisi tulee tähän.matkailu

Upp