Till innehållet

Innehållsförteckning

Bottenplaner


Bottenplaner av Karlebysalen och mötesrummen

Av illustrationen framgår placeringen av mötesrummen och servicen i Karleby stadshus. Kontakta vår konferensvärd om du behöver en mera detaljerad karta.
Kokous Kokkola pohjakartalla


Tekstisi tulee tähän.matkailu

Upp