Till innehållet

Innehållsförteckning

Mycket nära


Kongress Karleby mitt i Finland!

Kongress Karleby mitt i Finland! Kongress Karleby erbjuder dig mångsidiga och fungerande mötestjänster med variation. Karleby är beläget mitt i Finland och har snabba trafikförbindelser. Här korsas riksvägarna 8, 13 och 28. 7 broars skärgårdsväg (749) leder till Karleby i norr. Läget är geografiskt sett fördelaktigt både tack vare de snabba och mångsidiga förbindelserna och stadens öppna och vänliga invånare bidrar till att det är lätt att bekanta sig med staden.

Själva mötesrummen och konferenssalarna ligger mitt i staden, nära torget och stadens trivsamma hotell.

Kongress Karleby i siffror
- Karlebysalen vid Salutorget utgör en fin omgivning för möten och andra evenemang för upp till 500 personer. Under samma tak och i de närliggande hotellen finns rum som är lämpliga för grupparbeten.
- I Karleby finns också lokaliteter som är lämpliga för större evenemang, 650–3000 personer.
- I Karleby finns fyra hotell med sammanlagt 350 rum och 796 bäddar.
- Till exempel från Helsingfors är restiden till Karleby mindre än en timme med flyg och fyra timmar med tåg.

Fakta om Karleby - många skäl att hålla konferens i Karleby
Karleby är på topp när det gäller mjölk och kemi. Vi är en av Finlands största mjölkproducentkommunerna. Tack vare den mångsidiga kunskapen inom kemi har Karleby en viktig roll bland annat när det gäller kemisk processutveckling.

Karlebyregionen är också ett viktigt centrum för båtindustrin. Största delen, ca 60 %, av de båtar som exporteras från Finland är byggda i Karlebyregionen.

Näringslivet i Karleby är också känt för sin metallproduktion. Karleby är Europas näst största producent av zink och hör till världstoppen i koboltframställning.

Karleby erbjuder också mångsidig utbildning med möjligheter till både specialiserad yrkesutbildning och universitetsstudier.

Möte, utbildning eller fest, Kongress Karleby hjälper Dig att lyckas. Välkommen!

Kongress Karleby är medlem i den riksomfattande föreningen Congress Network Finland rf.CNF

Tekstisi tulee tähän.matkailu

Upp