Olet tässä

Pienten lasten koulu

Teollistuminen synnytti 1700- ja 1800-lukujen Euroopassa laajan yhteiskunnallisen muutoksen. Syntyi rikas ja harvalukuinen kapitalistiluokka ja sen vastapainoksi teollisuustyöväki, kurjalisto. Erityisongelmaksi muodostui pienten lasten säälimätön hyväksikäyttö työvoimana tehtaissa ja kaivoksissa. 1800-luvun alussa köyhien lasten aseman parantamiseksi alettiin perustaa kouluja, joiden suojissa lapset saivat turvallisen kasvatuksen ja valistuksen aatteiden mukaisesti opillista sivistystä.

Myös Kokkolassa virisi keskustelu kouluopetusta vaille jäävien täkäläisten köyhien lasten asemasta. Keskustelun herättäjinä olivat rikkaat laivanvarustajat Matts Hongell ja Anders Donner. Asia edistyi ripeästi, ja niinpä jo kesällä vuonna 1839 Hongellit ja Donnerit lähettivät laivurileski B. S. Pasanin ja hänen tyttärensä Tukholmaan tutustumaan siellä jo toimiviin pienten lasten kouluihin ja niissä käytettyihin opetusmenetelmiin.

oppilait.jpg

Pienten lasten koulua varten rakennettiin oma rakennus Pakkahuoneenkatu 5:teen. Vuodesta 1872 alkaen samoissa tiloissa toimi kansakoulu. Kuva n. vuodelta 1905. Vi Neristassbor rf.

Koulu aloitti toimintansa Kokkolassa jo joulukuun 3. päivänä 1839. Avajaistilaisuudessa puhui silloinen varapastori, sittemmin kirkkoherra, Abraham Chydenius, joka oli Anders Chydeniuksen veljenpoika. Hän oli omaksunut kuuluisan setänsä ajatukset sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Heti alkuun kouluun ilmoittautui 38 lasta. Mukana oli poikia ja tyttöjä. Opettajien, rouva ja neiti Pasanin lisäksi, kouluun oli palkattu palvelijatar huoltamaan lapsia. Koulu avasi ovensa jo kello 6 aamulla, ja lapset saattoivat viipyä siellä koko päivän aina iltaan saakka. Lapsilla oli omat eväät, sillä ruokaa koulu ei tarjonnut.

Koulun oppilasmäärä kasvoi jatkuvasti: 1800-luvun puolivälissä oppilaita oli 129. Hongellit ja Donnerit rakennuttivat koulutalon Isonkadun ja Pakkahuoneenkadun kulmaan. Kokkolan pienten lasten koulu oli Suomessa ensimmäinen englantilaismallinen lastenkoulu, tavallaan nykyisen päiväkodin ja koulun välimuoto. Se oli toiminnassa 1870-luvulle asti, jolloin varsinainen kansakoulu perustettiin.

Sivun alkuun

Päivitetty 23.2.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta