Mene sisältöön

topImage

Navigaatio

Olet tässä

Oppistan ja Neristan

Historiallisessa Kokkolassa varallisuus vaikutti kaupunkilaisten asuinseudun valintaan ja jo varhain kaupunki jaettiin puhekielessä Neristaniin ja Oppistaniin, alakaupunkiin ja yläkaupunkiin.  

Eteläisen yläkaupungin, Oppistanin, tonteilla asuivat kaupungin varakkaat kauppiaat ja laivanvarustajat. Siellä sijaitsivat myös julkiset rakennukset, kuten raatihuone ja kirkko.   

Alakaupungissa, Neristanissa, asuivat käsityöläiset ja merimiehet ja siellä tontit ja rakennukset olivat vaatimattomampia. Kuitenkin myös Neristanin sisällä oli oma hierarkiansa, jonka mukaan Isokadun varsi oli vaurainta ja hienointa seutua ja sen varrelle sijoittuivat Neristanin isoimmat talot ja tontit.   

Tänään Kokkolan vanhakaupungilla viitataan Neristanin alueeseen, joka on yksi Suomen parhaiten säilyneitä suurvalta-ajan kaupunkikokonaisuuksia. Neristan on 1960-luvun purku-uhasta huolimatta onnistunut säilyttämään alkuperäisen leimansa vanhana puukaupunkina. Vuonna 1665 laadittu asemakaava on säilynyt koskemattomana sekä Neristanissa että Oppistanissa. Oppistanin alueeseen on kuitenkin etenkin 1900-luvun puolivälin jälkeen kohdistunut paljon muutospaineita, joiden seurauksena lukuisia sen vanhoista ja arvokkaista rakennuksista on purettu.
 Katu menneiltä ajoilta 

 Katu menneiltä ajoilta
 
 
matkailu

Sivun alkuun