Till innehållet

topImage

Innehållsförteckning

Du är här

Uppgrävda fynd

K.H. Renlunds museum har sen slutet av 1980-talet genomfört olika arkeologiska grävningar i Karleby. Undersökningarna har utgjorts av sk. räddningsgrävningar och övervakning av byggarbeten. Man strävar efter att dokumentera alla konstruktioner, jordlager och fynd så noggrant som möjligt.

Vanligaste fynd har varit bitar av lerkrukor, kritpipor, glaskärl, fönsterglas, porslin och större bitar av kakelugnar samt djurben.

Man har även hittat olika trä- och stenkonstruktioner under grävningarna, bl.a. husgrunder, brandlager, diken, vägunderlag, lämningar av brunnar och källare samt bitar av tunnor. På Mannerheimsplatsen har man hittat tunnor fyllda med stora stenar nersänkta i våt lera. Det kan eventuellt handla om lämningar av ett gammalt skeppsvarv.
bones.jpg   
 
matkailu

Upp