Till innehållet

topImage

Innehållsförteckning

Du är här

Oppistan och Neristan


I det historiska Gamlakarleby inverkade förmögenheten på stadsinvånarnas val av boplats och i talspråk delades staden redan tidigt in i Neristan och Oppistan.   

På de rymliga tomterna i Oppistan i söder bodde stadens förmögna handelsmän och skeppsredare. Där låg också de offentliga byggnaderna såsom rådhuset och kyrkan.    

I Neristan bodde hantverkare och sjömän och där var både byggnaderna och tomterna mindre ansenliga. Det fanns dock även inom Neristan en egen hierarki, enligt vilken Storgatan var det mest förmögna och finaste området där de största byggnaderna och tomterna i Neristan låg.    

Med 'gamlastan i Karleby avses idag området Neristan, som är en av Finlands bäst bevarade stadshelheter från stormaktstiden. Trots rivningshoten på 1960-talet har Neristan lyckats bevara sin ursprungliga prägel som gammal trästad. 

Stadsplanen från år 1665 har bevarats i sin ursprungliga form både vad gäller Neristan och Oppistan. Den senare har dock efter 1900-talets mitt utsatts för otaliga krav på förändring och följaktligen har flera av dess gamla och värdefulla byggnader rivits.  
 mustavalko1.jpg 


mustavalko2.jpg 
 
matkailu

Upp