Mene sisältöön

Kokkolan kaupunki

topImage

Navigaatio

Olet tässä

Yhteystiedot

          vaakuna.gif
Kokkolan kaupunki
PL 43
67101 Kokkola
Kaupungintalo, Kauppatori 5
Puh. (06) 8289 111
Faksi (06) 8289 389
kokkola@kokkola.fi   


 

Mentorointi suomenkielisessä opetustoimessa

Ryhmämentorointi perehdyttämisen tukena 

Mentorilla tarkoitetaan vanhempaa ja kokeneempaa työntekijää, joka opastaa tulokasta ja siirtää tälle tietojaan ja taitojaan. Mentorin tehtävänä on auttaa nuorta tai uutta tulokasta kehittymään keskustelujen kautta, tarkoituksena tukea uuden opettajan sisäistä kasvua sekä ammatillista ja sosiaalista kehitystä.

Mentoroinnilla pyritään antamaan työkaluja ymmärtää oman kouluyhteisön ammatillisia suhteita, vuorovaikutusta ja koulun toimintakulttuuria. Mentorin ja mentoroitavan sitoutuneen ja tuloksellisen vuorovaikutussuhteen edellytyksiä ovat avoimuus, molemminpuolinen täysi luottamus ja kunnioitus sekä rakentava keskustelu - dialogi.

Kokkolassa mentorointia on järjestetty ryhmämentorointina, jolloin ryhmässä on yksi mentori ja hänellä 4-6 mentoroitavaa. Kokkolan ryhmämentoroinnin taustalla ovat Kokkolan kaupungin henkilöstöstrategia sekä opettajien rehtorivetoinen perehdyttäminen. 

Mentoroinnin tavoitteet Kokkolassa

Tuetaan Kokkolan koulutoimen uusien ja uran alkuvaiheessa olevien opettajien ja avustajien työn alkuvaihetta suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukiossa. Kouluyksiköissä tapahtuvan perinteisen rehtorivetoisen  perehdyttämisen lisäksi tuetaan uusien opettajien ja avustajien sopeutumista uuteen työympäristöön ja ammatillista reflektiota. Annetaan työvälineitä ymmärtää oman kouluyhteisön ammatillisia suhteita, vuorovaikutusta ja toimintakulttuuria.  

Mentoroinnin taustaa Kokkolassa  

Kokkolassa opettajien mentorointitoiminta alkoi vuonna 2003, kun Kokkolan koululaitos pääsi mukaan Koulutuksen Tutkimuslaitoksen TeLL (Teachership – Lifelong Learning) -tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena oli tukea opettajuutta toimivassa työympäristössä.

Tutkimushankkeen päätyttyä vuonna 2005 Kokkolassa todettiin, että mentoroinnista saatu palaute oli ollut erittäin positiivista. Palautteen perusteella mentorointi koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, ja siksi toimintaa on jatkettu Kokkolassa sivistyskeskuksen organisoimana.

Lukuvuonna 2008–2009 Kokkolan kaupunki osallistui Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen hallinnoimaan VERME -hankkeeseen, jossa on kehitetty opetusalalle uutta täydennyskoulutuksen toimintatapaa: vertaisryhmämentorointia. Hankkeen aikana mentoreilla on ollut mahdollisuus osallistua mentorikoulutukseen, jossa he perehtyvät sekä menetelmiin että vertaismentoroinnin teoreettiseen taustaan. Kokkolan opettajia on osallistunut Jyväskylän yliopiston VERME-hankkeen tarjoamaan VERME-mentorikoulutukseen myös lukuvuonna 2013-2014. 

Lukuvuoteen 2013-2014 mennessä Kokkolassa on mentoroitavana ollut yhteensä 176 opettajaa. 

(Sivua päivitetty 7.4.2014)

 

Sivun alkuun