Hyppää sisältöön
Pajaluokka Lassela

Pajaluokka

Opiskelemaan pajaluokkaan Elban Lasselaan?

Aloite oppilaan siirtymisestä opiskelemaan osan kouluviikosta pajaluokkaan voi tehdä opettaja tai huoltaja sen jälkeen, kun kotikoululla käytössä olleet tukitoimenpiteet on katsottu riittämättömiksi. Tällöin voi ottaa yhteyttä konsultoivaan erityisopettajaan Mirja Heinoseen puh. 040 489 2100, mirja.heinonen@edu.kokkola.fi.

Mirja käy luokassa tutustumassa oppilaaseen ja pyytää huoltajat ja luokanopettajan yhteiseen keskusteluhetkeen. Yhteisessä keskustelussa mietitään, hyötyisikö lapsi pajaopetuksesta. Markku Matveisen kanssa voidaan sopia myös yhteisestä tutustumiskäynnistä pajaluokkaan.

Lopullinen päätös pajaluokkaan siirtymisestä tehdään oppilaasta laadittavan Haku pajaluokan oppilaaksi -lomakkeen perusteella. Luokanopettaja toimittaa hakukaavakkeen oman koulun pedagogisen asiantuntijaryhmän ja rehtorin käsiteltäväksi. Samaa lomaketta käytetään haettaessa jatkoa pajaopetukselle.

Sopimus on määräaikainen ja korkeintaan lukuvuoden loppuun kestävä. Huoltaja sitoutuu lapsensa pajaopiskeluun allekirjoittaessaan hakukaavakkeessa olevan kohdan Huoltajien sitoumus. Huoltajien ja koulun aikuisten yhteisellä sopimuksella pajaopiskelujaksoa on mahdollista lyhentää.

 • Pajaluokalla opiskelevat oppilaat ovat tehostetussa tai erityisessä tuessa. Kotikoulun rehtori kirjaa opiskelun aloittamisen ja päättymisen pajaluokalla koulun hallinto-ohjelmaan. Tämä päätös sisältää opetusjärjestelyjen muutospäätöksen. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja erityistä tukea saavalle henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma pajaluokan erityisluokanopettajan ja luokanopettajan yhteistyössä.

 • Pajaluokassa on tarkoitus tukea pääsääntöisesti perusopetuksen 3-6 luokkien oppilaita erityisten opetusjärjestelyiden avulla (perusopetuslaki 18 §). Pajaluokan tarkoituksena on mahdollisimman varhainen oppilaan kokonaisvaltainen oppimisen ja kasvun tukeminen. Tavoitteena on oppilaan palaaminen kotiluokkaan.

 • Pajaluokassa koulupäivän pituus on maksimissaan 5 tuntia/päivä. Oppimissuunnitelmassa huomioidaan oppilaan vuosiviikkotuntimäärä. Pajaluokka mahdollistaa strukturoidun ja oppilaita osallistavan koulupäivän. Pajaluokassa opiskellaan 1-3 päivänä viikossa tai muun sopimuksen mukaan. Oppilaalla säilyy vahva kontakti omiin luokkakavereihin ja luokanopettajaan.

  Pajaluokan erityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan keskeisenä tehtävänä on luottamuksellisen vuorovaikutuksen luominen oppilaan kanssa. Pajaluokan opettaja ja koulunkäynninohjaaja jakavat ja vaihtavat tietoa kotikoulun kanssa hyväksi havaituista oppimista tukevista toimintamalleista.

 • Oppilaan pajapäivän koulutehtävät lähetetään kotikoulusta viikoittain sähköpostitse pajaluokan opettajalle jo edellisenä päivänä, ennen kuin oppilas saapuu pajaluokkaan. Vastuu tehtävien lähettämisestä on aina niillä opettajilla, joiden oppiaineita pajaluokassa opiskellaan. Mahdolliset kotitehtävät pajasta annetaan kotikoulun opettajan ohjeita mukaillen.

 • Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma oman opettajan, tarvittaessa oman koulun osa-aikaisen erityisopettajan sekä pajaluokan erityisluokanopettajan kanssa. Vastuu laadinnasta on kotikoululla. Oppimissuunnitelmassa määritellään sekä kotiluokan mahdolliset tukitoimet (esim. eriyttäminen, yksilöllistäminen oppiaineissa, koulunkäynninohjaaja-, koulukuraattori- ja erityisopetuspalvelut) että pajaluokassa opiskeltavat oppiaineet, niiden tavoitteet ja sisällöt sekä tarvittavat tukitoimet.

  Oppilasarvioinnista vastaa kotikoulu yhdessä pajaluokanopettajan kanssa oppiaineissa, joita oppilas on pajassa opiskellut. Samoin oppilashuollolliset palvelut järjestetään oppilaan omasta kotikoulusta tehden säännöllistä yhteistyötä pajaluokan henkilökunnan kanssa.

 • Pajaluokan hallinnosta vastaa Mäntykankaan koulun rehtori Tuija Kainu. Pajaluokan tiimiin kuuluvat luokanopettaja Markku Matveinen, koulunkäynninohjaaja Hannu Hirvi, konsultoiva erityisopettaja Mirja Heinonen ja psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Hirvelä. Pajaluokan toimintaan sisältyy tiivis yhteistyö kotikoulujen koulukuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa.

  Luokanopettajat ja erityisopettajat käyvät tutustumassa pajaluokan toimintaympäristöön ja henkilökuntaan ennen pajaluokkapäätöstä. Yhteyttä puolin ja toisin on sen jälkeen luontevampaa pitää yllä Wilma-viestein.

  Hallinnosta vastaava rehtori tekee päätöksen oppilasvalinnoista pajaan. Opetuspalvelujen kehittämispäällikkö Mika Sarkkisella on otto-oikeus oppilasvalinta-asioissa.