Du är här

Bränning av skräp

Öppen förbränning av ris, kvistar, halm, hö och motsvarande är förbjudet inom tättbebyggt område.

Utan tättbebyggt område är det tillåtet att, öppet bränna små mängder oimpregnerat trä, ris, kvistar, halm och löv, ifall det inte förorsakar oskälig olägenhet för grannarna.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut