Du är här

Räntestödslån för privatpersoner

Byggande av egnahemshus

Räntestödslån beviljas åt privatpersoner som kan få räntestöd för att bygga sådana nya egnahemshus vars energiförbrukning är låg. Den beräknade värmeförlusten  hos ett egnahemshus som kan stödas får vara högst 85 % av jämförelsevärmeförlusten som föreskrivits för byggnader enligt byggbestämmelserna för år 2010.. Storleken på värmeförlusten skall definieras i samband med ansökan om bygglov.

Räntestöd beviljas på basen av social behovsprövning. Ansökningarna lämnas in till kommunen som besluter om de årliga ansökningstiderna. Räntestödslånet beviljas av en bank eller en annan penninginrättning. I  princip kan byggandet av ett egnahemshus påbörjas när kommunen beslutat om räntestödslån.

Räntestödslånet kan täcka högst 80 % av de godkända kostnaderna. Det finns bestämmelser om antalet bostadskvadratmeter som kan belånas. 

Räntestöd erläggs för den årsränta på räntestödslånet som överstiger 3,8 % av lånets resterande kapital så per låneår, att räntestödet är 70 % för de fem första åren och 50 % för de följande fem åren.

Tilläggsuppgifter fås från den ifråga varande kommunens bostadsmyndigheter.

Anvisningar: Stöd från ARA   

Mera information (ARA)

Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet Upp

Uppdaterad 31.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut