Olet tässä

Avustus asumisneuvontatoimintaan

Vuonna 2019 ARA myöntää valtion asuntorahaston varoista, edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden, yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaan ja maahanmuuttajien asumiseen liittyen sekä asumisneuvojatoimintaan, joka tukee mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

Avustuksella tuettava toiminta on luonteeltaan segregaatiota ja muita asumissosiaalisia ongelmia ennalta ehkäisevää. Hakijat esittävät tavoitteet, joihin asumisneuvonnalla pyritään, ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Avustusta voivat ensisijaisesti hakea kunnat, joilla on käytössä sosiaalitoimen ja asuntotoimijoiden sopima yhteistyö ja menettelyt ongelmatilanteiden varalle ja joissa asumisneuvonnan ja asumisen tuen kokonaisuus on liitetty osaksi toimeenpanosuunnitelmia. Lisäksi järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa, voivat hakea avustusta (vaatii kunnan lausuntoa).


Lähde: asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 

Sivun alkuun

Päivitetty 28.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta