Olet tässä

Avustus asumisneuvontatoimintaan

Vuonna 2020 ARA myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontaatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat ja käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hankkeisiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.  

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.
Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on oltava riittävä sosiaalialan osaaminen ja että hankkeen ohjausryhmässä on mukana sosiaalitoimen edustus.

Vuoden 2020 avustusten haku alkaa 2.12.2019 ja päättyy 16.1.2020 klo 16.15.

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat ja avustukset/Muut avustukset/Avustus asumisneuvontatoimintaan.Lähde: asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 

Sivun alkuun

Päivitetty 28.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta