Olet tässä

Erityisryhmien avustukset                                                      

AVUSTETTAVAT KOHTEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ARA voi myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi uudisrakennettavia, perusparannettavia sekä hankittavia vuokrataloja tai vuokra-asuntoja varten. Kohteen suunnittelussa on pyrittävä ottamaan huomioon kohteen soveltuvuus erityisryhmille pitkällä aikavälillä.Avustuksen saannin edellytyksenä on, että kohde saa ARAlta myös korkotukilainapäätöksen.        

Erityisryhmiksi katsotaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, erityistukea tarvitsevat nuoret, vammaiset ja huonokuntoiset vanhukset. Erityisryhmien investointiavustuksia voidaan myöntää rakennuksille, joita käytetään vuokra-asumiseen.  Tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asukkaat saavat avohoidon palveluina. Avustuksen piiriin voi palvelutaloissa kuulua myös vähäinen määrä intervalliasuntoja, joitten kustannukset eivät kuitenkaan saa rasittaa taloissa pysyvästi asuvien asukkaiden vuokria.  

                                                                                                                                                                   Avustuksensaajat :                                                                                                                                                                             
Jos asunnot on tarkoitettu ensimmäiseen tukiluokkaan kuuluville, avustusta voidaan myöntää kaikille korkotukilainan saantiin oikeutetuille yhteisöille.Jos asunnot on tarkoitettu toiseen, kolmanteen tai neljänteen tukiluokkaan kuuluville,  avustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai sellaiselle osakeyhtiölle tai asunto-osakeyhtiölle, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on välitön määräysvalta. Avustus voidaan myöntää myös  muulle korkotukilainansaajalle, jonka arvioidaan kykenevän tuottamaan ja ylläpitämään näitä asuinrakennuksia tai asuntoja.Säännös on tarkoitettu kiristämään tuensaajien piiriä siitä, mikä koskee korkotukilainoitusta.

Korkotukilainoituskelpoisuuden kriteerien lisäksi tulee tuensaajalla olla sekä rahoitushetkellä että myös pitkällä aikavälillä valmius vastata vaativista erityisasumiskohteista. Tämä edellyttää riittävää taloudellista kantokykyä, taloudellista sekä erityisryhmään liittyvää osaamista, mikä voi olla omaa tai pysyvään kontaktiverkostoon pohjautuvaa, sekä mielellään myös jo vakuuttavaa näyttöä edellä mainituista seikoista. Mitä vaativampia kohteet ovat, esim. palvelutalot, sitä tarkemmin myös tuensaajan selviytymistä tulee arvioida.

1.2.2018 alkaen jatkuva haku

Lähde: asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 

Sivun alkuun

Päivitetty 5.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta