Du är här

Understöd för boende-rådgivningsverksamhet

År 2020 beviljar ARA totalt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivningsverksamhet. Understödet uppgår till högst 35 % av kostnaderna.

Understöd kan beviljas boenderådgivningsverksamhet, vars målsättning är att säkerställa boende genom att lösa boendeproblematik samt vägleda i ärenden som handlar om boende.

Understöd kan sökas av organisationer och samfund som tillhandahåller eller inleder boenderådgivning. Till organisationers ansökningar ska dessutom bifogas placeringskommunens utlåtande om projektet.

ARA förutsätter också att den som får understöd för boenderådgivningen deltar en gång per år i det riksomfattande boenderådgivningsforumet samt i den utbildning forumet ordnar för att utveckla boenderådgivningsarbetet.

Vidare förutsätts att boenderådgivaren har tillräcklig kompetens inom socialbranschen och att socialväsendet är representerat i projektets styrgrupp.

Ansökningstiden för understöd år 2020 går ut 16.1.2020 kl. 16.15.

Ansökningarna riktas till ARA och skickas till registratorskontoret per e-post  kirjaamo.ara (at) ara.fi eller på adressen:
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet 

Upp

Uppdaterad 28.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut