Du är här

Tillsynen över avfallshanteringen

Det är förbjudet att lämna avfall i miljön, exempelvis i skogar, parker eller andra allmänna områden. Man får inte heller hälla eller släppa ut flytande avfall i miljön. Enligt ordningslagen måste man se till att (hundens) exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Nedskräpning minskar trivseln i vår omgivning, och om exempelvis spillolja hamnar i jordmånen äventyras grundvattnet. Att lämna avfall i miljön även på egen mark är en avfallsförseelse som kan anmälas till polisen.

Det är i första hand den som skräpat ner ett område som är skyldig att städa upp efter sig, i andra hand är det markägaren som är uppstädningsskyldig. För nedskräpning kan straffet vara t.ex. böter.

Miljötjänster ansvarar för tillsynen över Karleby stads avfallshantering. Miljötjänster utför inspektioner utgående från mottagna reklamationer.

Upp

Uppdaterad 17.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut