Du är här

Lösöre och inventarier till salu

Karleby stad utnyttjar tjänsten Kiertonet vid försäljning av egendom som staden inte längre behöver.

Tjänsten Kiertonet är en öppen handelsplats på webben i syfte att främja cirkulär ekonomi. I Kiertonet är det bara aktörer inom den offentliga sektorn som säljer egendom de inte längre behöver. Som säljare är utöver kommuner också bland annat staten, församlingar och brandkårer. Köpare kan vara såväl privatpersoner, företag som offentliga aktörer.

Varorna säljs i det skick de befinner sig i vid köptillfället.

Du kan bekanta dig med tjänsten via bifogade länk.

Aktuellt

Här meddelar vi om det lösöre och de inventarier som staden just nu har till salu i tjänsten Kiertonet. Om sidan är tom har staden för närvarande inga aktuella försäljningsannonser.Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut