Du är här

Lokaler som säljs av staden

Staden säljer sådana byggnader som den inte längre behöver för sin verksamhet. Försäljningen utgår från stadens målinriktade lokalitetsplan och på en mera ingående försäljningsplan på basis av den.

Vid marknadsföringen av objekt som säljs samarbetar staden med KOSEK och beroende på försäljningsobjektet svarar fastighetsförmedlare eller stadens lokalförsörjning för försäljningen i praktiken.

Försäljningsobjekt som säljs aktivt finns med kontaktinformation i Karlebys webbaserade lokalregister som upprätthålls av KOSEK. Av Karleby stad ägda bostäder, som eventuellt säljs, har nämnts skilt i registret.

Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut