Du är här

Lokaliteter

Ansvarsområdet för lokalförsörjning anskaffar ändamålsenliga, tillräckliga och totalekonomiskt sett goda verksamhetslokaler för de olika sektorerna inom Karleby stad.


Ansvarsområdet för lokalförsörjning svarar för planering, byggande och underhåll av de objekt som ingår i stadens investerings- och totalrenoveringsprogram.

Ansvarsområdet för lokalförsörjning svarar själv för merparten av uppgifterna i anslutning till fastighetsskötsel, underhåll och städarbete.

Centrala mål är lönsamhet och bevarande av ett värdefullt byggnadsbestånd.

Upp

Uppdaterad 16.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut