Du är här

Stadsmiljö/Byggnation

Ansvarsområdet för lokalförsörjning svarar för planering, byggande och underhåll av de byggobjekt som ingår i stadens investerings- och totalrenoveringsprogram.

Ansvarsområdet  för samhällstekniskt byggande svarar för byggande och byggherreverksamhet vad gäller kommunalteknik samt handha byggande av platser för motion och idrott.

Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut