Du är här

Underhåll av hemmet

Mattvättplatser

Stadens mattvättplats ligger i Sahaniemi i Yxpila.

Länk till kartan

Platsen tas i bruk i början av maj och stängs i slutet av september.

Regler för mattvättningsplatsen

  • Ta hänsyn till dem som tvättar mattor samtidigt med dig
  • Städa upp - tänk på den som kommer efter dig
  • Kom ihåg att stänga kranen efter dig
  • Tvätta inte bilar på mattvättningsplatsen

Sotning

Ägaren till fastigheten har rätt att beställa vilken sotare de önskar förutsatt att sotaren fyller kompetenskraven. Den som producerar tjänsten bestämmer själv priset på sotningen.

Upp

Uppdaterad 7.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut