Olet tässä

Juomavesi

Raakaveden hankinta

Vesilaitos ottaa raakavetensä Patamäen pohjavesiesiintymistä. Raakavettä pumpataan keskimäärin 6800 m3/vrk. Esiintymän antoisuutta on mahdollisuus lisätä tekopohjavedellä, jota saadaan johtamalla vettä Galgåsenin ja Hepo-Ventusnevan soramontuista Patamäessä oleviin imeytysaltaisiin. Patamäestä on lisäksi rakennettu yhdysputki Saarikankaan vedenottamolle. Saarikankaalta voidaan pumpata raakavettä n. 5000 m3/vrk. Puhdistettava raakavesi sisältää paljon rautaa, mangaania, kloridia ja sulfaattia.

Vedenpuhdistus

Raakavesi käsitellään Patamäen vedenpuhdistuslaitoksella. Laitos on tyypillinen raudanpoistolaitos, jonka prosessi on nykyisin hyvin hallittavissa. Laitoksen puhdistusteho on n. 13000 m3/vrk. Puhdistetun veden laatu on ollut hyvää, ja se on täyttänyt kaikki Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat talousvesiasetuksen mukaiset vaatimukset.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkosto kattaa lähes 100 %:sesti alueet, joissa on vakituista asutusta. Vedenjakelujärjestelmäämme kuuluu vesijohtoverkostoa 504 km (2016). Vesivarastoja on Patamäessä 300 m3:n ja 3000 m3:n alavesisäiliöt sekä Hakalahdessa vesitorni 1000 m3. Paineenkorotuslaitoksia on kolme kappaletta: Ventuksen, Korkeahuhdan ja Öjan paineenkorotuslaitokset.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta