Du är här

Dricksvatten

Anskaffning av råvatten

Vattenverket tar sitt råvatten från Patamäkis grundvattenförekomst. Det pumpas ungefär 6800 m3 råvatten / dygn. Förekomstens riklighet kan möjligen ökas med konstgjort grundvatten, som fås genom att leda vattnet från grusgropar i Galgåsen och Hepo-Ventus till Patamäkis infiltrationsbassäng. Därtill har det byggts ett anknytningsrör mellan Patamäki och Saarikangas anläggning  för vattentäkt. Från Saarikangas kan det pumpas cirka 5000 m3 råvatten / dygn. Råvattnet innehåller rikligt med järn, mangan, klor och sulfat och måste renas.

Vattenrening

Råvattnet behandlas vid Patamäkis vattenreningsverk. Verket är en typisk anläggning för järnreduktion, vars process idag är väl under kontroll. Verkets rengöringseffekt  är ungefär 13000m3/dygn. Det renade vattnets kvalitet har varit bra, och vattnet har fyllt alla de krav för hushållsvatten som social- och hälsovårdsministeriet ställt.

Vattenledningsnätet

Vattenledningsnätverket täcker nästan fullständigt områden med åretrunt bostäder. Till vårt vattendistributionssystem hör 504km vattenledningsnät (2016). Vid Patamäki finns 2 lågvattencisterner, 300m3 och 3000m3 och vattentornet i Hakalax rymmer 1000m3. Vi har 3 tryckökningsstationer: i Ventus, Högsveden och Öja.

Upp

Uppdaterad 14.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut