Olet tässä

Kiinteistön sammutusvesilaitteiston (sprinklerilaitteet) sopimus- ja toimitusehdot.

Sopiminen veden toimittamisesta kiinteistön sprinklerilaitteistolle sisältyi aiemmin sopimus- ja  toimitusehtoihin. Nykyisen voimassa olevan vesihuoltolain mukaisesti sprinklerit eivät kuulu vesihuoltolain soveltamisalaan ja eivät siten sisälly 1.1.2019 voimaan tulleiden Kokkolan veden sopimus- ja toimitusehtoihin. 

Kokkolan Vesi ottaa käyttöönsä erilliset sprinklerisopimusehdot ja -maksut 1.5.2020 alkaen, jonka jälkeen uuden kiinteistön sprinklerilaitteisto liitetään vesijohtoverkostoon hakemuksen perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti. Sopimus laaditaan myös kiinteistöille, joillla on aiemmin vesijohtoverkostoon liitetty sprinklerilaitteisto. Sopimus on kiinteistö-/liittymäkohtainen. 

Sivun alkuun

Päivitetty 21.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta