Du är här

Anslutning till Karleby Vattens vatten- och avloppsnät

Vattenverksdirektionen beslutade 18.9.2018 att Karleby Vattens allmänna leverans- och avtalsvillkor träder i kraft 1.1.2019. Dessa ersätter motsvarande villkor som har gällt sedan 2007. De nya villkoren följer Vatten- och avloppsverksföreningens avtalsmodell.


Gör så här:

1.Fyll i blanketten för anslutning / utlåtande som du får från vårt kontor
Förrådsvägen 4  eller här (pdf ). I ärenden som ansluter till fritidsboende ska vattenverket alltid kontaktas!
2.Karleby Vatten behandlar ansökan och ger sitt utlåtande.   
3.   

Efter att byggnadstillstånd beviljats ska två serier av fastighetens vatten- och avloppsritningar (situationsplan och bottenritningar). Karleby Vatten behandlar planerna och returnerar den ena serien till sökanden. Den andra serien behåller Karleby Vatten.

Bristfälliga ansökningar eller planer behandlas inte. 

4.   

Därefter görs ett skriftligt anslutningsavtal mellan Karleby Vatten och anslutaren.
I anslutningsavtalet får anslutaren de exakta anslutningspunkterna, uppdämningshöjderna och anslutningsavgifterna samt andra specialvillkor.

Karleby Vattens anslutningsavgifter hittar du här (pdf)

Ifall avtalet uppgörs för flera än en person ska alla som nämns i avtalet underteckna det.
För Karleby Vattens del undertecknas anslutningsavtalet vid vårt kontor Förrådsvägen 4.

I avtalet följs Karleby Vattens avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor som överlåts till anslutaren senast då anslutningsavtalet uppgörs. Vad gäller avgifterna följs Karleby Vattens taxor och priser. 

5.   

Efter att anslutningsavtalet undertecknats ska anslutningen av tomtledningarna beställas ca en vecka innan det egentliga arbetet inleds. Tilläggsuppgifter i anslutningsärenden ger vattenverksmästare.  

Även om bostäderna försetts med bostadsspecifika vattenmätare faktureras endast huvudvattenmätaren av Karleby Vatten.Upp

Uppdaterad 14.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut